Síh maréna (Coregonus maraena)

Původ

U nás není původním druhem. Jeho domovinou jsou velká Pomořanská a Meklenburská jezera. K nám byl poprvé dovezen v roce 1882 Josefem Šustou v množství 5 tis. kusů jiker. Ročci pak byli vysazeni do třeboňských rybníků. Velice rychle se přizpůsobil našim podmínkám, takže již v následujících letech bylo získáno první potomstvo od dovezených ryb.

Popis

Tělo má štíhlé, protáhlé, ze stran zploštělé. Hlava je malá, tupě zakončena. Krátký a tlustý rypec mírně přečnívá ústa. Ústa jsou malá a bezzubá. Mají spodní postavení. Na žaberních obloucích má nápadně vyvinuté žaberní tyčinky, které tvoří filtrační aparát. Šupiny jsou středně velké, snadno opadavé. Párové ploutve má poměrně malé. Hřbetní ploutev je krátká, ale vysoká. Řitní ploutev je delší. Tuková ploutvička bývá většinou velká. Ocasní ploutev je hluboce vykrojená.

Zbarvení není příliš výrazné. Hřbet má olivově šedou barvu s mírným modravým nádechem. Boky jsou stříbřité a břicho bílé, popř. mírně narůžovělé. Prsní ploutve jsou šedožluté, na okrajcích černé. Ocasní ploutev je šedá s růžovým nádechem. Ostatní ploutve má šedé. Tuková ploutvička bývá světlejší.

Běžně dorůstá do délky 30 až 50 cm a hmotnosti 0,5 až 2 kg. Maximální možná velikost se pohybuje v rozmezí 120 až 130 cm, kdy dosahuje hmotnosti okolo 10kg.

Meristické znaky: ploutevní vzorec je H III – V, 8 - II, P I, 14 - 17, B I – II, 9 – 11, Ř III - IV, 9 - 12, O 19. Vzorec šupin činí 10 – 12 (69 - 110) 8 - 10. Na prvním žaberním oblouku má 20 až 39 žaberních tyčinek.

Výskyt

Je to hlubinná ryba jezer. Proto se u nás vysazuje do hlubších prostorných rybníků a údolních nádrží. Zdržuje se převážně v pelagiálních partiích nádrží. Vyžaduje čistou vodu a tvrdší, co nejméně zabahněné dno. Velice citlivě reaguje na pokles obsahu kyslíku a na zvýšení teploty vody v letním období.

Zvýšením teploty vody nad 25 °C působí letálně. Nesnáší také trvalý zákal vody.

Biologie: potravu plůdku tvoří převážně zooplankton, který hraje důležitou roli po celý život (potravu získává filtrováním). V pozdějším období konzumuje částečně také bentické organismy, především larvy chrostíků a pakomárů. Starší jedinci mohou konzumovat i drobné ryby. V podmínkách intenzivních chovů přijímá ochotně krmiva. Potravu přijímá celoročně.

V příznivých potravních podmínkách roste maréna velice rychle (roste i v zimním období). V 1. roce dorůstá do délky 15 až 20 cm, ve 2. roce pak měří 25 až 40 cm a váží 200 až 600 g. V dalších letech přirůstá asi 0,5 až I kg ročně v závislosti na množství potravy. Poměrně dobře si zvyká i na krmně směsi, a to již brzy po vykulení plůdku.

Jikernačky pohlavně dospívají většinou ve 3. roce života. Mlíčáci vždy o rok dříve. Pohlavní dimorfismus není výrazný. Mimo období výtěru lze jen obtížně určit pohlaví ryb. Pouze v předvýtěrovém období dochází u mlíčáků k vytváření třecí vyrážky. Jikernačky mají objemnější břicho a začervenalý močopohlavní otvor.

Vytírá se většinou v listopadu a prosinci při teplotě vody 4 až 5 °C. Ve své domovině uvolňuje pohlavní produkty na čisté, kamenité či písčité dno, nebo na porosty parožnatek. Někdy jsou jikry volně kladeny i do vodního sloupce. U nás byl přirozený výtěr pozorován jen výjimečně. Pro potřeby chovu a zarybňování vod se maréna vytírá uměle v rybích líhních.

Od jedné jikernačky je možno získat 20 až 30 tis. jiker. Relativní plodnost se pohybuje ve stejném rozmezí. Jikry jsou žluté až žlutooranžové. Jejich průměrná velikost kolísá v rozmezí 2,6 až 3,2 mm. Jikry jsou zpočátku mírně lepkavé. Inkubační doba marény činí 280 až 300 d°.

Plůdek se kulí brzy na jaře. Má poměrně velké prsní ploutve a malý žloutkový váček s tukovou kapénkou, která snižuje jeho specifickou hmotnost, a proto hned po vykulení začne plavat. Po strávení jedné poloviny žloutkového váčku začíná přijímat potravu. K tomu dochází asi za 7 až 10 dnu po vykulení (v závislosti na teplotě vody).

Význam: síh maréna patří mezi hospodářsky cenné druhy ryb chované v rybnících společně s kaprem. Poskytuje velmi chutné a poměrně tučné maso, které se výborně hodí pro zpracování uzením. V některých nádržích je i významnou sportovní rybou.

© 2011 Všechna práva vyhrazena MO ČRS Praha 8 Kobylisy

Vytvořeno službou Webnode