Psturh duhový (Oncorhynchus myksis)

Původ

Původně se vyskytoval jen v Severní Americe a na Kamčatce. Koncem 19. století byl postupně introdukován téměř do všech kontinentů. K nám byl dovezen v roce 1888 z Německa, kam se před tím dostal ze Severní Ameriky.

Popis

Tvarově se podobá pstruhu obecnému formy potoční. Tělo je však vyšší a mohutnější, pokryto většími šupinami. Hlava je delší. Ústa jsou malá, rozštěpená až po oko nebo mírně za zadní okraj oka, bohatě ozubená. Radličná kost je zakřivená, člunkovitého tvaru. Ploténka má na zadním okraji 4 zuby, násadec 1 až 2 řady zubů, Ploutve jsou utvářeny podobně jako u pstruha obecného formy potoční, pouze ocasní ploutev je většinou vykrojená. Otvory čichových jamek se nachází uprostřed mezi špičkou rypce a předním okrajem oka.

Zbarvení je poměrně výrazné. Hřbet má tmavozelenou barvu, boky jsou stříbřité s případným namodralým nádechem, břicho stříbřitě šedé až stříbřitě bílé. Na těle, především na hřbetní straně, jsou černé skvrny (bez bílého olemovaní). Skvrny přechází i na hřbetní, ocasní a tukovou ploutev. Kolem postranní čáry od skřelového víčka až po řitní ploutev se táhne narůžovělý pruh. Ploutve jsou tmavé. U mlíčáků v době tření bývá přední okraj prsních a břišních ploutví i řitní ploutve bělavý. Zřídka se vyskytují i albinotičtí jedinci.

Běžně dorůstá do délky 25 až 50 cm a hmotnosti 0,5 až 1 kg. Jsou evidovány i úlovky o délce 100 až 120 cm a hmotnosti okolo 20 kg.

Meristické znaky: ploutevní vzorec je H II - IV, 7 - 13, P I, 10 - 17, B I, 7 - 12, Ř II - IV, 7 - 13, O 17 - 21. Vzorec šupin je 17 – 35 (105 - 160) 16 - 38.

Výskyt

Vyhovují mu nejen tekoucí vody, ale i vody stojaté s dostatkem kyslíku. Snáší i mírný zákal vody a vyšší teplotu. Nejlépe se mu daří v prostředí s teplotou vody v rozmezí 14 až 17 °C a obsahem kyslíku 9 až 11 mg.1-1.

Biologie

Ve volných vodách se živí podobnou potravou jako pstruh obecný forma potoční. Starší jedinci konzumují i drobné plevelné ryby. Velmi dobře přijímá kompletní krmné směsi. Příjem potravy omezuje již při poklesu teploty pod 5 °C.

Růst je poměrně rychlý. V přirozeném prostředí dorůstá v 1. roce délky 10 až 15 cm, ve 2. roce 20 až 30 cm a hmotnosti až 300 g. V podmínkách intenzivních chovů roste podstatně rychleji a tržní hmotnosti 250 až 300 g dosahuje již ve stáří 10 až 13 měsíců.

Jikernačky pohlavně dospívají ve 2. až 3. roce života. Mlíčáci zpravidla ve 2. roce. V době výtěru se u mlíčáků vytváří výrazný svatební šat. Jikernačka má před výtěrem zvětšenou tělní dutinu, močopohlavní otvor oválný a začervenalý.

Pstruh duhový tzv. místní populace se vytírá na jaře, nejčastěji od března do května při teplotě vody 8 až 10 °C. V přírodních podmínkách se tře na tvrdé písčité až štěrkovité dno. Většinou se však reprodukuje uměle v rybích líhních. Od jedné jikernačky je možno získat 1 až 3 tis. jiker, relativní plodnost činí 2 až 2,5 tis. kusů jiker. Jikry jsou žlutooranžově až oranžově zbarvené. Průměrná velikost se pohybuje v rozmezí 4 až 4,5 mm. Inkubační doba činí 300 až 410 d°.

Vykulený plůdek má velký žloutkový váček. V přírodě se po vykulení ukrývá mezi oblázky, tráví živiny ze žloutkového váčku a nejeví téměř žádnou pohybovou aktivitu. Až po strávení převážné části žloutkového váčku začíná být aktivní. Zpočátku vyhledává stinná místa a úkryty, později je již nevyžaduje.

Význam

Pstruh duhový je důležitou, sportovně ceněnou lososovitou rybou našich volných vod. Má kvalitní, chutné maso, narůžovělé barvy. Z lososovitých ryb se nejlépe přizpůsobil podmínkám intenzivních chovů. Proto se v současné době provádí jeho intenzivní výkrm až do tržní hmotnosti ve specializovaných objektech pro chov lososovitých ryb, popř. v některých vhodných rybnících.

V posledních letech k nám bylo dovezeno několik populací pstruha duhového. Nejvíce se rozšířila populace dovezená z Dánska v roce 1966, která se nazývá kamloops (název je odvozen od jezera v Kanadě, které bylo jeho původní domovinou). Má výborné růstové schopnosti a výhodné tělesné proporce z hlediska výtěžnosti. Vytírá se od října do konce prosince.

© 2011 Všechna práva vyhrazena MO ČRS Praha 8 Kobylisy

Vytvořeno službou Webnode