Lipan podhorní (Thymallus thymallus)

Popis

Má štíhlé, protáhlé tělo, torpédovitého tvaru. Hlava je malá. Ústa jsou na rozdíl od lososovitých ryb malá, mírně rozštěpená. Na čelistech, radličné kosti a kostech patrových se nachází drobné zoubky. Ploténka radličné kosti má 6 až 7 zubů, násadec je bezzubý. Ústa mají spodní postavení. Šupiny jsou poměrně velké. Hřbetní ploutev je dlouhá, vysoká, u mlíčáků v zadní části nápadně protáhlá. Ocasní ploutev má hluboce vykrojenou. Párové ploutve a řitní ploutev dosahují běžné velikosti. Tuková ploutvička je malá.

Zbarvení lipana je velmi proměnlivé. Závisí především na stáří ryby a na prostředí, v němž ryba žije. Mladí jedinci jsou stříbřitě zbarveni na hřbetě i na bocích. Břicho mají bílé. Na bocích a částečně i na hřbetě se vyskytují příčné tmavé skvrny

Pohlavně dospělí jedinci mají hřbet tmavě šedozelený s případným nádechem do modra. Boky jsou světlejší, šedozelené nebo šedomodré se stříbřitým leskem. Břicho je bílé, někdy mírně nažloutlé. Za hlavou, na hřbetě a na bocích se nachází nepravidelně rozmístěné černé skvrny.

Hřbetní ploutev bývá především u mlíčáků pestře zbarvená. Zbarvení je tvořeno řadami červených, černých a hnědých skvrn. Ocasní ploutev je hnědočervená. Tuková ploutvička má červenofialové zbarvení. Prsní ploutve jsou narůžovělé, ostatní ploutve mají žlutošedou barvu.

Běžně dorůstá do délky 30 až 40 cm a hmotnosti 0,3 až 0,6 kg. Ojediněle může dosahovat délky 55 až 60 cm a hmotnosti až 2,5 kg.

Meristické znaky: ploutevní vzorec je H III - XI, 12 - 17, P I, 11 - 16, B I, 9 – 11, Ř II - VI, 8 - 12, O 19 - 21. Vzorec šupin činí 7 - 8 (74— 98) 7 -8.

Výskyt

U nás je původním druhem. Žije v mírně proudivých, středně velkých vodních tocích. Nejlépe mu vyhovují toky se střídavými hloubkami, popř. i s tůněmi a s tvrdým písčitým až štěrkovitým dnem. Nevyžaduje úkryty jako pstruh obecný. K životu potřebuje čistou, kyslíkatou vodu. Snáší však i mírný zákal vody a je odolnější i vůči vyšším teplotám v letním období.

V mládí se zdržuje v hejnech v mírně tekoucích vodách. Starší jedinci žiji v menších skupinkách nebo osamoceně.

Biologie

Živí se bentosem, především larvami vodního hmyzu jepice, chrostíci, pakomáři). Konzumuje také měkkýše a výjimečně i jikry jiných druhů ryb. Další důležitou složku potravy představuje suchozemský hmyz spadlý do vody nebo poletující nízko nad hladinou. Dospělí jedinci příležitostně konzumují i drobné rybky.

Intenzita růstu závisí na množství potravy. V dobrých podmínkách dosahuje v 1. roce délky 8 až 13 cm, ve 2. roce dorůstá 15 až 20 cm, a ve 3. roce 25 až 30 cm. V dalších letech roste do délky také poměrně pomalu. Lipan patři mezi krátkověké ryby. V našich zeměpisných šířkách žije většinou 5 až 6 let, jen výjimečně se dožívá vyššího věku.

Jikernačky lipana podhorního pohlavně dospívají většinou ve věku 3 až 4 let. Mlíčáci dospívají zpravidla o rok dříve. Pohlavní dimorfismus je výrazný a umožňuje spolehlivě rozlišit pohlaví ryb. Mlíčáci mají velkou hřbetní ploutev. Její poslední měkké paprsky jsou protáhlé do špičky a vytváři ostré zakončení ploutve (tzv. praporec). Jikernačky mají ploutev menší, v zadní části zaoblenou. V období rozmnožování jsou mlíčáci výrazněji zbarveni, především na bocích a na hřbetní ploutvi.

Lipan se vytírá nejčastěji v dubnu, případně počátkem května na čistě, písčité nebo štěrkovité dno. Výtěr nastává při teplotě vody 8 až 10 °C. Vhodnou lokalitu pro výtěr (trdliště) vyhledávají ryby v bezprostředním okolí místa svého výskytu, případně podnikají krátké tahy proti proudu.

Od jedné jikernačky je možno získat 1,5 až 6 tis. kusu jiker. Relativní plodnost činí 5 až 6 tis. kusů jiker. Barva jiker je žlutá. Jejich průměrná velikost se pohybuje v rozmezí 3 až 3,5 mm. Inkubační doba činí v průměru 200 d°.

Vykulený plůdek zůstává několik dnů ukrytý mezi oblázky štěrku na dně a tráví živiny ze žloutkového váčku. Za 6 až 12 dnů po vykulení se začíná aktivně pohybovat a zajímat se o potravu. Zpočátku přijímá zooplankton, později organismy dna. Při chovu lipana v rybochovných objektech se v tomto období začíná plůdek rozkrmovat.

Význam

Lipan patří k nejvýznamnějším rybám horních úseků toků. Je důležitou, sportovními rybáři vyhledávanou a ceněnou rybou. Proto se lipan podhorní také často uměle reprodukuje a odchované násady pak vysazuji do volných vod. Maso lipana je chutné, dieteticky hodnotné. Má specifickou vůni.

© 2011 Všechna práva vyhrazena MO ČRS Praha 8 Kobylisy

Vytvořeno službou Webnode